Màng Tự Dính TTC AL

Chia sẻ :
.
Số ký tự được gõ là 250
Avata
- Ngày: 14/11/2015 11:15
Tôi làm nghề xây dựng tại Đắk Lắk.
Cách đay 2 năm tôi đã sử dụng rất nhiều giấy chống thấm Bitume của công ty
Do 1 thời gian tôi đã mất số liên lạc, hôm nay tìm được địa chỉ công ty trên trang wed, thật mừng quá.

Sản phẩm cùng loại