MÀNG TỰ DÍNH

Màng Tự Dính BITUSEAL
Đăng ngày 11-08-2013 07:19:22 AM
BITUMAT BITUSEAL

Màng Tự Dính TTC AL
Đăng ngày 08-08-2013 05:25:11 AM
Tấm trải nhôm TTC là màng tự dính phản quang được phủ lớp nhôm trên bề mặt nhằm giảm sức nóng do bức xạ nhiệt. Sản phẩm hình thành từ việc polynmer hóa bitum. Thành phần chính bao gồm nhựa SBS, màng nhôm và lớp màng silicon.......