CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG

PLYCAP
Đăng ngày 08-08-2013 03:37:50 PM
Polycap là loại vật liệu chuyên dụng thi công bề mặt trong hệ thống chống thấm thẩm thấu mang lại sự hoàn hảo và là giải pháp chống thấm triệt để ngăn thấm, ngăn thẩm thấu hoặc rò rỉ nước trong cấu trúc bêtông hoặc các bề mặt ximăng. .....