CÁCH NHIỆT

BITUTHERM
Đăng ngày 10-08-2013 02:11:11 PM
Tấm cách nhiệt dày 5 cm. 0,5m x 0,75m/ tấm