Chất Chống Thấm SYNROOF HB

Là chất chống thấm đàn hồi cao, 1 thành phần gốc acrylic. Bền, dẽo, có khả năng chống lại tia UV rất tốt và chống lại các tác động của thời tiết.

Gửi lên: 18/11/2014 03:16 Đã xem 1355 Đã tải về 78

.Bituseal 1000

Gửi lên: 20/02/2014 03:34 Đã xem 1937 Đã tải về 304

PRIMER TTC

Gửi lên: 11/08/2013 00:29 Đã xem 1240 Đã tải về 155

WATER COAT

Gửi lên: 11/08/2013 00:25 Đã xem 1112 Đã tải về 73

ROOFSEAL P 3mm

Gửi lên: 11/08/2013 00:24 Đã xem 1078 Đã tải về 123

Màng Tự Dính TTC AL

Gửi lên: 11/08/2013 00:21 Đã xem 1333 Đã tải về 123

POLYCAP

Gửi lên: 11/08/2013 00:19 Đã xem 1057 Đã tải về 52

SILIKAL® R 52

Gửi lên: 10/08/2013 03:07 Đã xem 1021 Đã tải về 9

SILIKAL® R 62

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 996 Đã tải về 2

SILIKAL® R 72

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 1025 Đã tải về 40

SILIKAL® RU 727

Gửi lên: 10/08/2013 03:05 Đã xem 804 Đã tải về 1

SILIKAL® HK 20

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 802 Đã tải về 0

SILIKAL FILLER QS

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 772 Đã tải về 0

SILIKAL® Additive I

Gửi lên: 10/08/2013 03:02 Đã xem 754 Đã tải về 0

TTC PRIMER

TTC WATER COAT là loại bitum chống thấm gốc nước đa năng, ổn định,
bền và có độ dẻo tốt, khả năng kháng nước và hơi ẩm cao, không bị tái nhũ
hóa khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, bảo vệ cấu trúc bê tông chống
sự ăn mòn của muối khoáng và sự xâm nhập của nước.

Gửi lên: 10/08/2013 02:48 Đã xem 859 Đã tải về 9