Chất Chống Thấm SYNROOF HB

Là chất chống thấm đàn hồi cao, 1 thành phần gốc acrylic. Bền, dẽo, có khả năng chống lại tia UV rất tốt và chống lại các tác động của thời tiết.

Gửi lên: 18/11/2014 03:16 Đã xem 1241 Đã tải về 76

.Bituseal 1000

Gửi lên: 20/02/2014 03:34 Đã xem 1756 Đã tải về 291

PRIMER TTC

Gửi lên: 11/08/2013 00:29 Đã xem 1152 Đã tải về 154

WATER COAT

Gửi lên: 11/08/2013 00:25 Đã xem 988 Đã tải về 72

ROOFSEAL P 3mm

Gửi lên: 11/08/2013 00:24 Đã xem 996 Đã tải về 122

Màng Tự Dính TTC AL

Gửi lên: 11/08/2013 00:21 Đã xem 1214 Đã tải về 114

POLYCAP

Gửi lên: 11/08/2013 00:19 Đã xem 945 Đã tải về 51

SILIKAL® R 52

Gửi lên: 10/08/2013 03:07 Đã xem 916 Đã tải về 9

SILIKAL® R 62

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 889 Đã tải về 2

SILIKAL® R 72

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 914 Đã tải về 40

SILIKAL® RU 727

Gửi lên: 10/08/2013 03:05 Đã xem 735 Đã tải về 1

SILIKAL® HK 20

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 735 Đã tải về 0

SILIKAL FILLER QS

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 702 Đã tải về 0

SILIKAL® Additive I

Gửi lên: 10/08/2013 03:02 Đã xem 693 Đã tải về 0

TTC PRIMER

TTC WATER COAT là loại bitum chống thấm gốc nước đa năng, ổn định,
bền và có độ dẻo tốt, khả năng kháng nước và hơi ẩm cao, không bị tái nhũ
hóa khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, bảo vệ cấu trúc bê tông chống
sự ăn mòn của muối khoáng và sự xâm nhập của nước.

Gửi lên: 10/08/2013 02:48 Đã xem 793 Đã tải về 9