Chất Chống Thấm SYNROOF HB

Là chất chống thấm đàn hồi cao, 1 thành phần gốc acrylic. Bền, dẽo, có khả năng chống lại tia UV rất tốt và chống lại các tác động của thời tiết.

Gửi lên: 18/11/2014 03:16 Đã xem 1050 Đã tải về 62

.Bituseal 1000

Gửi lên: 20/02/2014 03:34 Đã xem 1478 Đã tải về 278

PRIMER TTC

Gửi lên: 11/08/2013 00:29 Đã xem 996 Đã tải về 147

WATER COAT

Gửi lên: 11/08/2013 00:25 Đã xem 824 Đã tải về 71

ROOFSEAL P 3mm

Gửi lên: 11/08/2013 00:24 Đã xem 820 Đã tải về 122

Màng Tự Dính TTC AL

Gửi lên: 11/08/2013 00:21 Đã xem 988 Đã tải về 108

POLYCAP

Gửi lên: 11/08/2013 00:19 Đã xem 747 Đã tải về 49

SILIKAL® R 52

Gửi lên: 10/08/2013 03:07 Đã xem 732 Đã tải về 9

SILIKAL® R 62

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 719 Đã tải về 2

SILIKAL® R 72

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 723 Đã tải về 40

SILIKAL® RU 727

Gửi lên: 10/08/2013 03:05 Đã xem 579 Đã tải về 1

SILIKAL® HK 20

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 603 Đã tải về 0

SILIKAL FILLER QS

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 575 Đã tải về 0

SILIKAL® Additive I

Gửi lên: 10/08/2013 03:02 Đã xem 586 Đã tải về 0

TTC PRIMER

TTC WATER COAT là loại bitum chống thấm gốc nước đa năng, ổn định,
bền và có độ dẻo tốt, khả năng kháng nước và hơi ẩm cao, không bị tái nhũ
hóa khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, bảo vệ cấu trúc bê tông chống
sự ăn mòn của muối khoáng và sự xâm nhập của nước.

Gửi lên: 10/08/2013 02:48 Đã xem 642 Đã tải về 9