Chất Chống Thấm SYNROOF HB

Là chất chống thấm đàn hồi cao, 1 thành phần gốc acrylic. Bền, dẽo, có khả năng chống lại tia UV rất tốt và chống lại các tác động của thời tiết.

Gửi lên: 18/11/2014 03:16 Đã xem 1169 Đã tải về 74

.Bituseal 1000

Gửi lên: 20/02/2014 03:34 Đã xem 1648 Đã tải về 280

PRIMER TTC

Gửi lên: 11/08/2013 00:29 Đã xem 1093 Đã tải về 149

WATER COAT

Gửi lên: 11/08/2013 00:25 Đã xem 928 Đã tải về 71

ROOFSEAL P 3mm

Gửi lên: 11/08/2013 00:24 Đã xem 932 Đã tải về 122

Màng Tự Dính TTC AL

Gửi lên: 11/08/2013 00:21 Đã xem 1128 Đã tải về 112

POLYCAP

Gửi lên: 11/08/2013 00:19 Đã xem 872 Đã tải về 49

SILIKAL® R 52

Gửi lên: 10/08/2013 03:07 Đã xem 850 Đã tải về 9

SILIKAL® R 62

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 830 Đã tải về 2

SILIKAL® R 72

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 839 Đã tải về 40

SILIKAL® RU 727

Gửi lên: 10/08/2013 03:05 Đã xem 686 Đã tải về 1

SILIKAL® HK 20

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 696 Đã tải về 0

SILIKAL FILLER QS

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 660 Đã tải về 0

SILIKAL® Additive I

Gửi lên: 10/08/2013 03:02 Đã xem 657 Đã tải về 0

TTC PRIMER

TTC WATER COAT là loại bitum chống thấm gốc nước đa năng, ổn định,
bền và có độ dẻo tốt, khả năng kháng nước và hơi ẩm cao, không bị tái nhũ
hóa khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, bảo vệ cấu trúc bê tông chống
sự ăn mòn của muối khoáng và sự xâm nhập của nước.

Gửi lên: 10/08/2013 02:48 Đã xem 739 Đã tải về 9