Chất Chống Thấm SYNROOF HB

Là chất chống thấm đàn hồi cao, 1 thành phần gốc acrylic. Bền, dẽo, có khả năng chống lại tia UV rất tốt và chống lại các tác động của thời tiết.

Gửi lên: 18/11/2014 03:16 Đã xem 1202 Đã tải về 76

.Bituseal 1000

Gửi lên: 20/02/2014 03:34 Đã xem 1703 Đã tải về 290

PRIMER TTC

Gửi lên: 11/08/2013 00:29 Đã xem 1121 Đã tải về 154

WATER COAT

Gửi lên: 11/08/2013 00:25 Đã xem 954 Đã tải về 72

ROOFSEAL P 3mm

Gửi lên: 11/08/2013 00:24 Đã xem 957 Đã tải về 122

Màng Tự Dính TTC AL

Gửi lên: 11/08/2013 00:21 Đã xem 1168 Đã tải về 114

POLYCAP

Gửi lên: 11/08/2013 00:19 Đã xem 910 Đã tải về 49

SILIKAL® R 52

Gửi lên: 10/08/2013 03:07 Đã xem 876 Đã tải về 9

SILIKAL® R 62

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 857 Đã tải về 2

SILIKAL® R 72

Gửi lên: 10/08/2013 03:06 Đã xem 876 Đã tải về 40

SILIKAL® RU 727

Gửi lên: 10/08/2013 03:05 Đã xem 712 Đã tải về 1

SILIKAL® HK 20

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 715 Đã tải về 0

SILIKAL FILLER QS

Gửi lên: 10/08/2013 03:04 Đã xem 681 Đã tải về 0

SILIKAL® Additive I

Gửi lên: 10/08/2013 03:02 Đã xem 677 Đã tải về 0

TTC PRIMER

TTC WATER COAT là loại bitum chống thấm gốc nước đa năng, ổn định,
bền và có độ dẻo tốt, khả năng kháng nước và hơi ẩm cao, không bị tái nhũ
hóa khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, bảo vệ cấu trúc bê tông chống
sự ăn mòn của muối khoáng và sự xâm nhập của nước.

Gửi lên: 10/08/2013 02:48 Đã xem 770 Đã tải về 9