Công ty TNHH XD & TM Lanh Nguyên

Giải pháp chống thấm hoàn hảo

Hổ trợ và tư vấn:   0933 899 012

Kaneka Pharma Vietnam Co., Ltd

- Project: Waterproofing the floor and roof at Kaneka Pharma Vietnam Co., Ltd - phase 2

- Location: Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An Town, Binh Duong Province

- Time: 2016

- Method: hot paste

- Materials: 3mm Insucivil membrane

Hỗ trợ tư vấn
Đăng kí nhận thông báo
Gọi ngay
SMS
Liên hệ